• Obozy wspinaczkowe

Jesteśmy w trakcie planowania obozów na lato 2020, ale ich odbycie się zależy od sytuacji epidemiologicznej.