• Kursy skałkowe

Kurs po drogach ubezpieczonych przeznaczony jest dla osób początkujących, z zerowym lub niewielkim doświadczeniem wspinaczkowym. Po kolei wprowadzimy Cię w świat skałek, pokażemy, jak wspinać się z dolną asekuracją i na drodze wielowyciągowej. Będzie czas na dokładne zaznajomienie się ze zjazdami oraz kilka wykładów o sprzęcie i skalach trudności.


Program kursu

Szkolimy zgodnie z programem Polskiego Związku Alpinizmu

 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  – liny i repsznury;
  – uprzęże biodrowe;
  – karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy);
  – ekspresy – taśmy;
  – przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka, grigri;
  – stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska);
  – buty;
  – akcesoria: magnezja, woreczek.
 • Zasady asekuracji:
  – zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny;
  – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; grigri; postawa asekurującego;
  – asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego;
  – zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  – przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • Opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy.
 • Zwijanie i przenoszenie liny.
 • Nauczanie techniki wspinania:
  – wykorzystanie chwytów i stopni;
  – ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  – wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  – zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 • Podstawy technik linowych:
  – zjazdy na linie w wysokim przyrządzie;
  – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Kurs po drogach nieubezpieczonych przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wcześniej kurs po drogach ubezpieczonych. Podczas czterech dni uczymy się wspinać na drogach niewyposażonych w stałe punkty typu spity czy ringi. Zakładamy swoją asekurację z friendów czy też kości, a wszystko to pod czujnym okiem instruktora. Ten kurs jest niezbędny, aby dalej szkolić się w Tatrach.


Program kursu

Szkolimy według programu Polskiego Związku Alpinizmu

 • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • Teoria asekuracji;
 • Formacje skalne (zakres podstawowy);
 • Niebezpieczeństwa wspinania;
 • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy);
 • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe;
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie);
 • Praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • Wykorzystanie punktów naturalnych;
 • Łączenie punktów asekuracyjnych;
 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • Wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj)  oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie grigri;
 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • Pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • Podchodzenie po linie (prusikowanie);
 • Opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym;
 • Opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • Opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Pełny kurs wspinaczki skalnej łączy w sobie zagadnienia wspinania na drogach ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych. Jego ukończenie daje nam możliwość zapisania się na kurs taternicki. Polecamy go zwłaszcza sprawnym fizycznie osobom myślących w przeszłości o wspinaniu w górach.


Program kursu

Szkolimy według programu Polskiego Związku Alpinizmu

Treści zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego;
 • Teoria asekuracji (buldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją);
 • Zjazdy na linie, wychodzenie po linie;
 • Podstawowe formacje skalne;
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego;
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe;
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje);
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody;
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Treści zajęć praktycznych:

 • Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką);
 • Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy);
 • Zwijanie i przenoszenie liny;
 • Dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu;
 • Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • Wykorzystanie punktów naturalnych;
 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych;
 • Prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie);
 • Budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • Obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj);
 • Obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem;
 • Wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie);
 • Obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie);
 • Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania;
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
 • Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie);
 • Wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • Opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska;
 • Podstawy rozgrzewki przed wspinaniem;
 • Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna);
  zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie);
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie).

Celem kursu jest nabycie lub poprawa umiejętności związanych ze wspinaniem w skałach piaskowcowych oraz zapoznanie się ze wszystkimi aspektami związanymi z działalnością w piachach.

Uczymy poruszania się w rysach skalnych różnego typu takich jak rysy na palce, dłonie, pięści, przerysy oraz kominy.
Na zajęcia zapraszamy osoby, które ukończyły Pełen Kurs Skałkowy lub posiadają umiejętności z zakresu wspinania się na własnej asekuracji.
Szkolenie odbywa się w skałach piaskowcowych.

W zależności od warunków pogodowych- Szczeliniec Wielki (okolicę Kłodzka), Krizovy Vrch, Teplice lub Adrspach w Czechach.

Program

 • Omówienie zasad wspinania się w piaskowcu, wszystkich technik oraz sprzętu potrzebnego do prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w skałach piaskowcowych.
 • Prezentacja technik asekuracji i prawidłowego osadzania punktów przelotowych.
 • Techniki plastrowania dłoni, palców i kostek.
 • Klinowanie ramion, barów, wspinanie w kominach, klinowanie stóp. Wspinanie w offwidth`ach, przerysach i kominach.
 • Doskonalenie techniki poruszania się w piaskowcu i tzw. hromadný výstupna na jedną z wybranych turni.

Sprzęt

 • Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą przynajmniej 2 rolki plastra wspinaczkowego (nie z apteki). Mile widziane rękawice do wspinania w rysach.
 • Jeśli ktoś posiada własny sprzęt wspinaczkowy kask, uprząż itp. jak najbardziej może go zabrać. Braki w sprzęcie uzupełnimy przed rozpoczęciem zajęć.
 • Sprzęt do wspinania w skałach piaskowcowych będzie zapewniony.
 • Prosimy o zabranie ze sobą koszulki z długim rękawem oraz długich spodni do wspinania. Wygodne buty wspinaczkowe też się przydadzą. Podczas wspinania w rysach często używamy łokci, kolan i innych części ciała więc długi rękaw się przyda (najlepiej bawełna której nie będzie wam szkoda).

Uczestniczy muszą ubezpieczyć się na czas szkolenia!!!

Celem warsztatów jest poprawa lub nabycie umiejętności związanych ze wspinaniem w rysach skalnych różnego typu takich jak rysy na palce, dłonie, pięści, przerysy oraz kominy.
Na warsztaty zapraszamy osoby, które ukończyły Pełen Kurs Skałkowy lub posiadają umiejętności z zakresu wspinania się na własnej asekuracji.
Szkolenie dobywa się w Sokolikach lub Rudawach Janowickich.

Program kursu

 • Omówienie wszystkich technik oraz sprzętu potrzebnego do prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w rysach.
 • Techniki plastrowania dłoni, palców i kostek.
 • Wspinanie na „wędkę” oraz „z dołem” w rysach na palce, dłonie, klinowanie palców, pięści.
 •  Klinowanie ramion, barów, wspinanie w kominach, klinowanie stóp.
 • Wspinanie w offwidth`ach, przerysach i kominach – głównie na wędkę,

Liczba uczestników – 4-6 osób

Sprzęt: 

 • Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą przynajmniej 1 rolkę plastra (najlepiej dwie). Mile widziane rękawice do wspinania w rysach i własny sprzęt wspinaczkowy (kask, lina, uprząż, sprzęt do wspinania na własnej asekuracji).
 • Proszę o zabranie ze sobą koszulki z długim rękawem oraz długie spodnie do wspinania. Wygodne buty wspinaczkowe też się przydadzą. – Podczas wspinania w rysach często używamy łokci, kolan i innych części ciała więc długi rękaw się przyda (najlepiej bawełna której nie będzie wam szkoda).

Uczestniczy muszą ubezpieczyć się na czas szkolenia.

CENY I TERMINY

Kurs po drogach ubezpieczonych: 1200 zł

Kurs po drogach nieubezpieczonych: 1600 zł

Pełen kurs wspinaczki skalnej: 1900 zł

ABC wspinania w rysach: 700 zł

ABC wspinania w piaskowcu: 1100 zł

Dla członków KW Poznań zniżki!

Zapoznaj się z terminami kursów.

CO zabrać

 • Plecak około 30 – 40 litrów;
 • Buty wspinaczkowe (nie wiesz jakie wybrać – napisz do nas, doradzimy)
 • Zobacz naszą listę rzeczy niezbędnych i przydatnych na kursie.

CO ZAWIERA CENA

 • Opiekę instruktora;
 • Niezbędny sprzęt wspinaczkowy;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu;
 • Pakiet zdjęć z kursu;
 • Koszulkę KW Poznań w promocyjnej cenie 20 zł;
 • Dostęp do grupy na fb dla naszych absolwentów;
 • Zniżki na zakup sprzętu w zaprzyjaźnionych sklepach.

CZEGO NIE ZAWIERA CENA

 • Wyżywienia;
 • Kosztów dojazdu oraz noclegu, ale pomagamy w organizacji transportu oraz rezerwacjach;
 • Ubezpieczenia NNW.