• Zgłoszenia

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz kontaktowy lub napisać emaila na adres: klub@kw.poznan.pl.

Należy podać rodzaj kursu, jaki Ciebie interesuje oraz termin.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy rezerwację miejsca i przesyłamy dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu oraz opłat.

Należy wpłacić zadatek 300 zł na nasze konto w celu ostatecznej rezerwacji miejsca.

Klub Wysokogórski w Poznaniu
ul. Składowa 11/10,
61-897 Poznań

13 1750 0012 0000 0000 2359 6962

Zadatek nie jest zwracany, ale istnieje możliwość przesunięcia go na inny termin do dwóch tygodni przed kursem. Dwa tygodnie przed kursem należy wpłacić resztę kwoty.

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, rodzaj kursu, termin.

Ważne informacje:

  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w kursie. W kursie można wziąć udział od 16 roku życia.
  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę lekarza na udział w kursie.
  • Osobom pełnoletnim zalecamy przebadanie się u lekarza. Należy mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza o możliwości wzięcia udziału w kursie. Jeżeli ktoś go nie posiada, będzie musiał podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
  • Osoby biorące udział w kursie w Polsce nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie należy wykupić we własnym zakresie.
  • Jeśli ktoś chce ubezpieczyć się na większą kwotę, polecamy Szlaki Bez Granic – klubowicze mają na ubezpieczenie zniżkę.
  • Na kursach odbywających się za granicą trzeba mieć ubezpieczenie od akcji ratunkowych – polecamy Bezpieczny Powrót.

Zgłoś się do szkoły wspinania KW Poznań