• Biblioteczka

Zapraszamy do naszego lokalu klubowego „U Sokoła”, gdzie czeka na Ciebie wiele przewodników oraz beletrystyki górskiej.

Członkowie naszego klubu mogą wypożyczać książki za darmo, jedynie za część pozycji jest kaucja (głównie zagraniczne przewodniki).

Niebawem zamieścimy listę pozycji, jakie znajdziesz w naszej małej bibliotece.

Regulamin biblioteki:

1. Z klubowej biblioteki mogą korzystać wyłącznie członkowie Klubu Wysokogórskiego Poznań.
2. Możliwość wypożyczenia książek z biblioteki możliwa jest tylko dla członków klubu z opłaconymi aktualnymi składkami.
3. Korzystanie z czasopism i wybranych książek może odbywać się tylko w siedzibie klubu tzn. nie można wypożyczyć ich na zewnątrz. Informacje które wybrane pozycje są objęte takim obostrzeniem znajdziecie na liście książek.
4. Korzystać z zasobów biblioteki można w siedzibie klubu w godzinach otwarcie ścianki.
5. Wypożyczanie i zwroty można dokonywać w siedzibie klubu w godzinach działania ścianki.
6. Wypożyczający musi posiadać przy sobie legitymację klubową z opłaconą aktualną składką.
7. Klubowicz musi wpisać się na listę wypożyczeń i wypełnić obowiązkowe pola takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, tytuł książki, termin wypożyczenia i zwrotu, podpis.
8. Wypożyczać można nie więcej niż 3 pozycje na raz i nie dłużej niż na 1 miesiąc. Nie wypożycza się jednej osobie takich samych tytułów.
9. Klubowicz akceptuję regulamin klubowej biblioteki i zobowiązuje się do oddania wypożyczonych pozycji w zadeklarowanym terminie i w niepogorszonym stanie.
10. W przypadku niektórych pozycji obowiązuje kaucja, widoczna na liście książek.
11. Klubowicz w pełni odpowiada za wypożyczone i przeglądane egzemplarze.
12. W przypadku uszkodzenia książki lub jej zgubienia należy odkupić daną pozycję.
13. W przypadku nieoddania wypożyczonej książki w wyznaczonym terminie, na klubowicza mogą być nałożone kary umowne. O jej wysokości decyduje Zarząd Klubu.
14. Zarząd Klubu ma prawo nałożyć obostrzenia lub nawet zakaz korzystania z biblioteki na klubowicza w przypadku kiedy w przeszłości były problemy z jego wypożyczeniami.
15. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, wszelkie dodatkowe decyzje podejmuje Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.