Prześcia naszych klubowiczów

W naszej bazie znajdują się przejścia dokonane przez naszych klubowiczów na przestrzeni lat w różnych rejonach skalnych i górskich. I to zarówno w Polsce jak i na świecie. Wśród przejść należy wyróżnić przejścia o charakterze sportowym jak i zdobywanie szczytów górskich drogami normalnymi. Należy oczywiście podkreślić, że zgłoszenie przejścia jest dokonywane dobrowolnie i tylko przez osoby, które chcą się tym podzielić publicznie z innymi. Celem takiego zgłoszenia jest uzupełnianie bazy danych działalności górskiej i skałkowej członków naszego klubu. Zatem nie czekaj! I Ty możesz dodać swoje przejście, do czego gorąco Ciebie zachęcamy!!! 🙂

Oczywiście jeżeli ktoś dokonał już swojego wpisu wcześniej, np. do bazy PZA lub innej, nie musi robić go ponownie. Wówczas prosimy jedynie o stosowną informację przez formularz kontaktowy. Nasza baza zostanie zsynchronizowana z bazą PZA celem automatycznego uzupełnienia Twoich przejsć.

Wypełnij specjalny formularz zamieszczony obok. Formularz ten umożliwi Tobie dodanie Twojego przejścia do naszej bazy przejść. W tym celu wybierz odpowiednią kategorię, a następnie wypełnij pozostałe dane.

Oczywiście wpis danego przejścia zawiera wszystkie niezbędne dane pozwalające zorientować się kiedy, gdzie i kto tego przejścia dokonał. Z tego też względu przykładowe poprawne zgłoszenie przejścia będzie mieć następującą postać:

skały polskie    05/20/2004    Góry Sokole    Sukiennice    Hokej    VI.3    OS    George Mallory

zgłoszenie przejścia

Zgłoszenie przejścia – formularz