Zachęcamy wszystkich klubowiczów do zgłaszania swoich przejść do nagród podzielonych na dwie kategorie. Pierwsza „Spit Rocku” dotyczy przejść sportowych, natomiast druga „Poznański Czekan” tych o charakterze górskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń na najlepsze przejście górskie lub sportowe zrobione w roku 2023 mija 1 marca 2024!!! Także nie zwlekajcie!!! 😀

Zamieszczamy też dokładne regulaminy obu konkursów, abyście mogli zobaczyć, jakie dane są nam potrzebne celem wyłonienia zwycięzców 🙂

Wszystkie zgłoszenia wysyłajcie na adres e-mailowy klub@kw.poznan.pl podając w tytule „Spit Rocku 2023” lub „Poznański Czekan 2023”.

Życzymy wam powodzenia przede wszystkim w waszych przejściach, aby najpierw radowały i cieszyły, ale jak się uda, to i nieco podreperowały budżet na kolejny wyjazd!!! 😉

Regulamin – Spit Rocku

 1. Nagroda „SPIT ROCKU” przyznawana jest corocznie przez Zarząd Klubu Wysokogórskiego
  w Poznaniu za najciekawsze, klubowe dokonanie w kategorii „wspinaczka sportowa”, przez co
  rozumiemy np.:

  • przejścia dróg skalnych (także bulderowych) o dużych trudnościach (także psychicznych),
  • lub tworzenie nowych dróg skalnych.
 2. O nagrodę „SPIT ROCKU” mogą ubiegać się tylko i wyłącznie członkowie Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, którzy:
  • Zgłoszą swoje najlepsze dokonania w kategorii „wspinaczka sportowa” z danego roku kalendarzowego do dnia 1 marca następnego roku na adres e-mail klub@kw.poznan.pl lub pisemnie do rąk własnych któregoś z członków Zarządu. Termin składania zgłoszeń może zostać wydłużony na wniosek członka Klubu, który wyjeżdża na wyjazd wspinaczkowy w danym roku i wraca z niego po 1 marca roku następnego.
  • Są członkami Klubu przynajmniej jeden rok kalendarzowy (365 dni).
  • Mają opłacone wszystkie składki członkowskie za dany rok i lata ubiegłe (nie zalegają ze składkami członkowskimi).
  • Posiadają uzupełniony wykaz swoich przejść na stronie www Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, wraz z przejściem zgłoszonym do nagrody.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje:
  • dane personalne;
  • szczegółowe dane o przejściach tzn: daty, nazwy rejonów, nazwy dróg, stopnie trudności, styl przejść, długości dróg, nazwiska partnerów a także opinie osób trzecich;
  • albo opis dokonań (w zamian szczegółowych danych).
 4. Zgłoszenia mogą być dokonywane także przez osoby trzecie.
 5. Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu powołuje co roku stosowną Kapitułę w celu wyłonienia (ze zgłoszonych dokonań) kandydata do nagrody.
 6. Kandydat do nagrody nie może być członkiem Kapituły.
 7. Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu:
  • ustanawia corocznie wysokość nagrody pieniężnej,
  • zatwierdza kandydata do nagrody przedstawionego przez Kapitułę,
  • wręcza nagrodę zwycięzcy konkursu.

Regulamin – Poznański Czekan

 1. Nagroda „POZNAŃSKI CZEKAN” przyznawana jest corocznie przez Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu za najlepsze, klubowe przejście o charakterze górskim.
 2. O nagrodę „POZNAŃSKI CZEKAN” mogą ubiegać się tylko i wyłącznie członkowie Klubu
  Wysokogórskiego w Poznaniu, którzy:

  • Zgłoszą swoje najlepsze przejście o charakterze górskim z danego roku kalendarzowego do dnia 1 marca następnego roku na adres e-mail klub@kw.poznan.pl lub pisemnie do rąk
   własnych któregoś z członków Zarządu. Termin składania zgłoszeń może zostać
   wydłużony na wniosek członka Klubu, który wyjeżdża na wyjazd/wyprawę wspinaczkową w danym roku i wraca z niego/niej po 1 marca roku następnego.
  • Są członkami Klubu przynajmniej jeden rok kalendarzowy (365 dni).
  • Mają opłacone wszystkie składki członkowskie za dany rok i lata ubiegłe (nie zalegają ze składkami członkowskimi).
  • Posiadają uzupełniony wykaz swoich przejść na stronie www Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, wraz z przejściem zgłoszonym do nagrody.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje: skład osobowy zespołu, termin
  dokonania przejścia, rejon działania, nazwę drogi, opis/schemat przebytej drogi, stopnie
  trudności, długość drogi, czas i styl przejścia.
 4. Zgłoszenia mogą być dokonywane także przez osoby trzecie.
 5. Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu powołuje co roku stosowną Kapitułę w celu wyłonienia (ze zgłoszonych dokonań) kandydata do nagrody.
 6. Kandydat do nagrody nie może być członkiem Kapituły.
 7. Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu:
  • ustanawia corocznie wysokość nagrody pieniężnej,
  • zatwierdza kandydata do nagrody przedstawionego przez Kapitułę,
  • wręcza nagrodę zwycięzcy konkursu.