We wtorek 26 kwietnia 2022 r. dobiegła końca kadencja ustępujących władz KW Poznań. W związku z tym, w Pub Dubliner odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Na samym zebraniu było obecnych ponad 50 osób. Część z nich stanowili sympatycy naszego Klubu, którzy nie posiadają prawa wyborczego, a część uprawnieni do głosowania członkowie naszego Klubu. Drodzy sympatycy, bardzo dziękujemy za Waszą obecność i zainteresowanie działalnością naszego Klubu!!! 🙂 Osoby uprawnione do głosowania wybrały nowe władze, tj. przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Członków PZA.

W wyniku wyborów, nowe władze na kadencję 2022-2025 są następujące:

  • na prezesa wybrany został Remigiusz Rajewski
  • do zarządu wybrani zostali: Sławomir Pela, Przemysław Wróblewski, Maria Głowska, Jarosław Żurawski, Marta Raczkowska-Urbańska oraz Agata Terepka
  • w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Iwona Michalak-Dziwak, Krzysztof Mularski oraz Przemysław Kęsy
  • w skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Piotr Bittner, Włodzimierz Jeżak oraz Marek Zierhoffer

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!!! 😉

1
nowe władze
1

Przyszły prezes przedstawia swój program wyborczy

W imieniu nowych władz serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za oddany głos i obdarzeniu nowych władz Waszym zaufaniem! Przy okazji, składamy także podziękowania za wszystkie ciekawe dyskusje, które się wywiązały na sali i dotyczyły przyszłości naszego Klubu. W ramach tych dyskucji omówiliśmy m. in.: przyszłe działania, propozycje różnych aktywności, propozycje miejsc wyjazdów, propozycje różnych rodzajów wyjazdów, propozycje integracji środowiska górskiego, itp. Z całą pewnością pozwolą one na jeszcze lepsze funkcjonowanie Klubu! 😉

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zakończyły swoją działalność w ustępujących władzach klubowych na kadencję 2019-2022. Szczególnie dziękujemy ustępującej pani prezes Jagodzie Adamczyk, która pełniła tę funkcję przez trzy kadencje z rzędu!!! 🙂

1
1

Członkowie ustępującego zarządu składają podziękowania ustępującej prezes Jagodzie Adamczyk

Szczegółowe informacje odnośnie tego, jak przebiegło samo spotkanie, można znaleźć w protokole z Walnego Zebrania Członków KW Poznań.