Walne Zgromadzenie Delegatów PZA

W dniach 28-29 maja 2022 r. w Chęcinach pod Kielcami odbyło się XXV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. W zgromadzeniu mogą brać udział tylko przedstawiciele klubów zrzeszonych w PZA. Ich ilość z danego klubu zależy od ilości członków tego klubu. W przypadku KW Poznań są to dwie osoby. W naszym Klubie, jak zapewne pamiętacie, tacy przedstawiciele zostali wybrani na ostatnim Walnym Zebraniu Członków KW Poznań. Tym razem nasz Klub reprezentowali: prezes Remigiusz Rajewski oraz wiceprezes Sławomir Pela.

Samo spotkanie miało miejsce w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Na wszystkich 80 uprawnionych delegatów, w pierwszym terminie pojawiły się 43 osoby, dzięki czemu uzyskaliśmy quorum. Omawiane były różne tematy, w tym wspierania przez PZA osób z niepełnośprawnością, dalszych kierunków w działalności w górach wysokich, kwestie szkolenia młodzieży, itp. Dokładny przebieg zebrania ujęty będzie w protokole z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA.

A już w przyszłym roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZA będą wybierane nowe władze PZA 😉